W dniu 11.01.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 7 w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem w miesiącu grudniu.