Brak dokumentacji fotograficznej na obecnym etapie realizacji Inwestycji.