Na obecnym etapie realizacji Inwestycji nie ma zaprojektowanych obiektów inżynierskich.