Opis Kontraktu: 

Budowa drogi ekspresowej S16 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim; na terenie gmin: Sorkwity oraz Mrągowo. Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16 - jednej z głównych tras komunikacyjnych Warmii i Mazur. Nowy odcinek Borki Wielkie – Mrągowo będzie miał ponad 16 km długości. Odcinek przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Około 13 km fragment trasy zaplanowano jako drogę ekspresową S16, a ok. 4 km odcinek – obwodnica Mrągowa - pobiegnie w ciągu drogi krajowej nr 59. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.