Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,

 

  • Zaawansowanie finansowe kontraktu (stan na dzień 30.10.2023r.):
  • wartość brutto z zaliczką,materiałami i waloryzacją: 531 652 415,00 PLN (brutto): 76,39 %.
  • wartość brutto bez zaliczki, materiałów i waloryzacji:  453 489 568,87 PLN (brutto): 71,60 %.

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu na dzień 31.10.2023r. 81,04%.