Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,
  • Zaawansowanie finansowe kontraktu: 60 954 585,80 PLN (brutto):  9,74 %.