Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,

 

  • Zaawansowanie finansowe kontraktu (stan na dzień 01.03.2023r.):
  • wartość brutto z zaliczką i waloryzacją: 353 007 145,13 PLN (brutto): 52,30 %.
  • wartość brutto bez zaliczki i waloryzacji:  278 124 850,99 PLN (brutto): 44,22 %.

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu na dzień 28.02.2023 r.: 54,5%.