Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,
  • Zaawansowanie finansowe kontraktu: 33 313 096,51 PLN (brutto):  5,32 %.