Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,

 

  • Zaawansowanie finansowe kontraktu (stan na dzień 04.04.2024 r.):
  • wartość brutto z zaliczką,materiałami i waloryzacją: 618 264 885,12 PLN (brutto): 84,97 %.
  • wartość brutto bez zaliczki, materiałów i waloryzacji:  517 789 743,48 PLN (brutto): 81,70 %.

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu na dzień 31.03.2024 r. 88,06%.