Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,

 

  • Zaawansowanie finansowe kontraktu (stan na dzień 29.08.2022 r.):
  • wartość brutto z zaliczką i waloryzacją:  196 287 630,59 PLN (brutto): 31,36 %.
  • wartość brutto bez zaliczki i waloryzacji:  161 364 336,75 PLN (brutto): 25,78 %.

Zaawansowanie rzeczowe Kontraktu na dzień 29.08.2022 r.: 39%.