Zaawansowanie finansowe:

  • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 625 887 983,37 PLN (brutto): 100,00 %,

 

  • Zaawansowanie finansowe kontraktu (stan na dzień 29.07.2022 r.):
  • wartość brutto z zaliczką i waloryzacją:  156 848 646,08 PLN (brutto): 25,06 %.
  • wartość brutto bez zaliczki i waloryzacji:  129 650 655,39 PLN (brutto): 20,71 %.