W dniu 13.02.2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 43 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w styczniu 2024 r.