W środę 21 września 2022 r. na budowie drogi ekspresowej S16, odc. Borki Wielkie – Mrągowo, odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego – GDDKiA, Wykonawcy – firmy PORR S.A oraz Nadzoru - firmy MGGP S.A, udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów. O przebiegu realizacji budowy opowiadał Kierownik Budowy oraz Inżynier Budowy. Wizytujący odwiedzili między innymi obiekt WD-2 oraz PZDz-16. 

 

Wizyta studyjna na budowie