W dniu 22.08.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 26 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w lipcu 2022 r.