W dniu 06.10.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 36. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.