W dniu 21.09.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 34. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.