W dniu 31.08.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 32. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.