Usługodawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. BPBDiM Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa

2020-06-02 2020-05-26 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (PB+PW) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2.

   Sapper Support               Sp. z o.o.

ul. Okrężna 8, 44-122 Gliwice

2021-01-11 2021-02-09 Kompleksowa obsługa saperska.
3. DROGMAX, Marcin Kot

ul. Świderska 18, 05-480 Karczew

2021-03-15 2021-03-09 Opracowanie projektów czasowej organizacji ruch, ich zatwierdzenie oraz wdrożenie i utrzymanie.
4. TRANSTOM, Tomasz Kęska

Dobrosławów 36, 24-100 Puławy

2021-03-15 2021-03-09 Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem.
5. INNOVO TECHNOLOGY  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Twarda 18,    00-105 Warszawa

2021-04-12 2021-04-12 Przeniesienie wytwórni mas bitumicznych WMMA Ammann Universal 320 z miejscowości Brzozie Lubawskie k/ Nowego Miasta Lubawskiego na zaplecze budowy „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61)" w miejscowości Rasząg k/Biskupca.
6. GEO EKSPRES, Robert Dumka

  ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek

2021-04-12 2021-04-07 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
7.

Mentor Consulting          Sp. z o.o. Środowiskowa  Sp. k.

ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń

2021-04-13 2021-04-09 Kompleksowy nadzór środowiskowo-przyrodniczy inwestycji.
8. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piecha-Śmieszna

 ul. Gałczyńskiego 22, 10-089 Olsztyn

2021-05-06 2021-04-29 Świadczenie usług doradczych.
9. ASINUS, Igor Maciszewski

Al. Solidarności 129/131 lok.40, 00-898 Warszawa

2021-05-17 2021-05-14 Kompleksowy nadzór archeologiczny.
10. V2B Poland, Maciej Krajewski

ul. Sowińskiego21, 40-018 Katowice

2021-05-20 2021-05-19 Inwentaryzacja początkowa i porównawcza stanu technicznego dróg i budynków.
11. Geoteko Serwis Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska14/16, 02-739 Warszawa

12-08-2021 12-08-2021 Wykonanie badań geotechnicznych okonturowań wymian gruntu (odwiert + sondowanie mechaniczne)
12. HYDRO INŻYNIERIA     Sp. z o.o.

ul. Walbromska 7, 03-680 Warszawa

2021-11-09 2021-11-03 Wykonanie projektów odwodnienia obiektów, wykonanie operatów wodno-prawnych lub zgłoszeń wodno-prawnych oraz zaprojektowanie zespołów urządzeń wodnych i wykonanie zgłoszeń wodno-prawnych na zrzut wody z odwodnienia.
13. Zakład Geologiczny "GEOL" mgr Stanisław Guz

ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

2021-11-15 2021-11-09 Usługa świadczenia stałego kompleksowego nadzoru geologicznego.
14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Nalepa

Kosewo 49, 11-700 Mrągowo

2022-02-03 2022-01-28 Wykonanie tymczasowych przyłączy energetycznych  do obiektów mostowych - przyłącza na okres 12 miesięcy od daty wykonania dla poszczególnych obiektów.
15. Transport Ciężarowy Handel Materiałami Budowlanymi, Marcin Reczko

ul. Estrady 17c, 01-932 Warszawa

2022-02-17 2022-02-14

Świadczenie usług transportowych czteroma samochodami ciężarowymi - wywrotkami pełnonapędowymi Mercedes Actros 8X8 Euro 5.

16. Orange Polska S.A

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2022-03-28 2022-03-24 Przeniesienie sieci aktywnej Orange Polska S.A. i odtworzenie węzłów usług z uruchomieniem sieci optycznej oraz miedzianej w szafie FTTC ONU.
17.

Konsorcjum Firm:      Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.  (Lider Konsorcjum) i Security Group Sp. z o.o.  (Partner Konsorcjum)

Ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce

2022-04-27 2022-04-21 Ochrona Inwestycji: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo.
18. Polski Asfalt Produkt Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 2022-10-04 2022-10-03 Wytworzenie mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok. 30.000 t z materiałów wsadowych i oleju opałowego dostarczonych przez Wykonawcę oraz ich załadunek na środki transportowe Wykonawcy.
19. GEO-CONTRO, Tobiasz Gałązka ul. Jagiellońska 57C/8, 10-283 Olsztyn 2022-10-27 2022-10-24 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.
20. GEO-EKSPERT Sp. z o.o. ul. Balcerskiego 19, 80-299 Gdańsk 2022-11-02 2022-11-02 Kompleksowe wykonanie monitoringu inklinometrycznego i profilometrycznego wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu monitoringu oraz opracowaniem operatów pomiarowych.
21. EM-BUD, Emil Iwaniec ul. Poprawna 87B, 03-984 Warszawa 2022-11-08 2022-11-08 Wynajem ładowarki teleskopowej wraz z obsługą operatora i paliwem.
22. FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł, Spółka Jawna Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn 2022-11-30 2022-12-07 Frezowanie nawierzchni bitumicznych oraz podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM).
23. Usługi Transportowe, Jarosław Grajewski Stryjewo 35, 11-300 Biskupiec 2022-12-05 2022-12-08 Usługi załadunku, rozładunku oraz przewozu po budowie materiałów i urządzeń samochodami posiadającymi napęd 6x6 oraz 6x4, wyposażonymi w urządzenia HDS i przestrzeń ładunkową minimum 4,5 m długości oraz wynajem zestawu niskopodwoziowego Scania do transportu maszyn grupy MMA i samochodu 4 osiowego 8x8 wraz z obsługą operatorów i paliwem.
24. KONTRAST, Tomasz Warzocha Jagodnik 50, 36-106 Trzęsówka 2022-12-29 2023-01-05 Wynajem ciągnika z beczkowozem, ciągnika z opryskiwaczem i usługa mycia pod ciśnieniem wraz z obsługą operatorów i paliwem.
25. Usługi Dźwigowe, Andrzej Gulbicki ul. Długa 16/1, 11-700 Mrągowo 2023-01-16 2023-01-17 Najem dźwigu wraz z operatorem i paliwem.
26. Żwir Trans S.I. Szyszko Sp. z o.o. Mątki 71 B, 11-042 Jonkowo 2023-02-08 2023-02-15 Kruszenie gruzu mieszanego (usługa obejmuje kruszenie wraz z załadunkiem do kruszarki koparką gąsiennicową).
27. ŻWIROWNIA SŁAWKOWO,
Tomasz Chełstowski
Sławkowo 17, 11-400 Kętrzyn 2023-03-14 2023-03-20 Usługa transportu kruszyw oraz mineralnej masy asfaltowej (MMA) w ilościach oraz na trasach wskazanych przez Wykonawcę.
28. Aspekt Laboratorium
Sp. z o.o.
ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno 2023-04-28 2023-04-28 Wykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego w zakresie przekrojów podporowych i osiadania podpór na obiektach inżynierskich WD-2, WD-3, PZDg-8, WD-9, WD-12, WD-14, WD-17, WD-18 wraz z wykonaniem badań, opracowaniem wyników i wniosków końcowych próbnego obciążenia.
29. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki 2023-05-16 2023-05-17 Wytworzenie mieszanek mineralno-asfaltowych w szacunkowej ilości 12.000 ton w Wytwórni zlokalizowanej w Mrągowie przy ul. Przemysłowej 9a z materiałów wsadowych dostarczonych przez Wykonawcę.
30. Auto Punkt, Krystian Ruszczyk Nowa Różanka 30, 11-400 Kętrzyn 2023-07-21 2023-07-25 Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi.

Dalsi Usługodawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa

2020-08-05 2020-08-03 Wykonanie wszelkich prac oraz kompleksowej dokumentacji geologicznej w ramach zadania inwestycyjnego + nadzór autorski
2. Silva-Expert, Rafał Miklas

Krzyżówki 40B, 62-840 Koźminek

2020-08-05 2020-07-31 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej do raportu oddziaływania na środowisko i części przyrodniczej raportu oraz innej potrzebnej dokumentacji oraz nadzór autorski.
3. GEOSTAR Krzysztof Miziołek, Dorota Sadowska, Anna Sęk-Miziołek s.c.

ul. Księcia Mieszka I 27, 25-624 Kielce

2020-08-07 2020-08-05 Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
4. GEOTRONIKA, Mariusz Wilamowski

ul. Jerzego Bukowskiego 2/28, 11-041 Olsztyn

2020-08-07 2020-08-06 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów uzyskania decyzji ZRID oraz innych opracowań oraz nadzór autorski.
5. Olbrych-Malik s.c. Mikołaj Olbrych i Michał Malik

ul. Strzelców 6a/1, 31-422 Kraków

2020-09-23 2020-09-22 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji polegającą na wykonaniu obliczeń świateł mostów MS4 i MD-4a przez rzekę Krutynię oraz świateł przepustów w km 14+383,96 przez Nikutowskę Strugę i w km 15+207,72 przez ciek Wólka wraz z przygotowaniem odpowiedniego materiału opisowego i rysunkowego do operatu wodnoprawnego.
6.

Gazobudowa Zabrze        Sp. z o.o.

(Dalszy Usługodawca Podwykonawcy TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze

2021-11-25 2021-11-19 Hydrauliczne badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów DN 150 (L = 250 m) i DN 300 (L = 250 m).
7.

PAWEX, Paweł Kasprzak


(Dalszy Usługodawca Podwykonawcy P.H.U.B. Piotr Pawilica)

      ul. Polna 9, 11-042 Jonkowo

2022-04-14 2022-04-11 Wynajem ciągnika ze szczotką i ciągnika z beczką wraz z obsługą operatorów i paliwem.
8.

METRIS Sp. z o.o.

(Dalszy Usługodawca Podwykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o.)

ul. Łąkoszyńska 127A, 99-300 Kutno 2022-05-12 2022-05-06 Wykonanie próbnych obciążeń, statycznych i dynamicznych badań nośności pali prefabrykowanych przy obiektów mostowych oraz pomiarów drgań podczas prowadzenia prac.
9.

ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna

(Dalszy Usługodawca Podwykonawcy Stump Franki Sp. z o.o.)

ul. Matejki 31A, 43-600 Jaworzno 2022-06-27 2022-06-23 Kompleksowe wykonanie badań próbnych obciążeń dla pali CFA (obiekty WS-6, WS-10, WS-11, WD-9).
10.

Usługi Budowlane „MAG-BUD”
Andrzej Ponklak

(Dalszy Usługodawca Podwykonawcy
JTS Construction Sp. z o.o.)

Konstantynów 3, 98-331 Nowa Brzeźnica 2022-11-04 2022-10-31 Prace pomocnicze pod nadzorem kadry kierowniczej Podwykonawcy przy wykonywaniu prac związanych z montażem zbrojenia.
11.

POL-GEO, Grzegorz Kuszczak

(Dalszy Usługodawca Usługodawcy
GEO-CONTROL, Tobiasz Gałązka)

ul. Bilitewskiego 4/64, 10-693 Olsztyn 2022-11-21 2022-11-15 Prace polowe przy obsłudze geodezyjnej.
12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARPOL” D. i. A. Szyszko Sp. J.

(Dalszy Usługodawca Usługodawcy
Usługi Transportowe, Jarosław Grajewski)

ul. Prosta 7, 11-042 Jonkowo 2023-01-26 2023-01-23 Usługi załadunku, rozładunku oraz przewozu po budowie materiałów i urządzeń samochodami i wywrotkami wyposażonymi w urządzenia HDS, wynajem zestawu niskopodwoziowego Scania lub Man do transportu maszyn grupy MMA wraz z obsługą kierowcy i paliwem oraz wynajem koparek kołowych wraz z obsługą operatorów i paliwem.