Usługodawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. BPBDiM Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

ul. Koniczynowa 11,
03-612 Warszawa

2020-06-02 2020-05-26 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (PB+PW) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2.

Sapper Support         Sp. z o.o.

ul. Okrężna 8,         44-122 Gliwice 2021-01-11 2021-02-09 Kompleksowa obsługa saperska.
3. DROGMAX, Marcin Kot ul. Świderska 18, 05-480 Karczew 2021-03-15 2021-03-09 Opracowanie projektów czasowej organizacji ruch, ich zatwierdzenie oraz wdrożenie i utrzymanie.
4. TRANSTOM, Tomasz Kęska Dobrosławów 36, 24-100 Puławy 2021-03-15 2021-03-09 Kompleksowe wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem.
5. INNOVO TECHNOLOGY               Sp. z o.o. Sp. k. ul. Twarda 18,     00-105 Warszawa 2021-04-12 2021-04-12 Przeniesienie wytwórni mas bitumicznych WMMA Ammann Universal 320 z miejscowości Brzozie Lubawskie k/ Nowego Miasta Lubawskiego na zaplecze budowy „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61)" w miejscowości Rasząg k/Biskupca.
6. GEO EKSPRES, Robert Dumka ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek 2021-04-12 2021-04-07 Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
7. Mentor Consulting    Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181,               87-100 Toruń 2021-04-13 2021-04-09 Kompleksowy nadzór środowiskowo-przyrodniczy inwestycji.
8. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piecha-Śmieszna ul. Gałczyńskiego 22, 10-089 Olsztyn 2021-05-06 2021-04-29 Świadczenie usług doradczych.
9. ASINUS, Igor Maciszewski Al. Solidarności 129/131 lok.40,
00-898 Warszawa
2021-05-17 2021-05-14 Kompleksowy nadzór archeologiczny.
10. V2B Poland, Maciej Krajewski ul. Sowińskiego 21, 40-018 Katowice 2021-05-20 2021-05-19 Inwentaryzacja początkowa i porównawcza stanu technicznego dróg i budynków.

Dalsi Usługodawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 14/16,

02-739 Warszawa

2020-08-05 2020-08-03 Wykonanie wszelkich prac oraz kompleksowej dokumentacji geologicznej w ramach zadania inwestycyjnego
2. Silva-Expert, Rafał Miklas

Krzyżówki 40B,

62-840 Koźminek

2020-08-05 2020-07-31 Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej do raportu oddziaływania na środowisko i części przyrodniczej raportu oraz innej potrzebnej dokumentacji
3. GEOSTAR Krzysztof Miziołek, Dorota Sadowska, Anna Sęk-Miziołek s.c.

ul. Księcia Mieszka I 27,

25-624 Kielce

2020-08-07 2020-08-05 Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
4. GEOTRONIKA, Mariusz Wilamowski ul. Jerzego Bukowskiego 2/28, 11-041 Olsztyn 2020-08-07 2020-08-06 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów uzyskania decyzji ZRID oraz innych opracowań.
5. Olbrych-Malik s.c. Mikołaj Olbrych i Michał Malik

ul. Strzelców 6a/1,

31-422 Kraków

2020-09-23 2020-09-22 Sporządzenie dokumentacji dot. świateł obiektów mostowych oraz przepustów oraz materiałów dot. operatu wodnoprawnego