Postęp rzeczowy

Zaawansowanie rzeczowe za sierpień wynosi 5,77%.

Pozycja Programu prac proj.

Branża

Opis wykonywanych prac

Termin rozpoczęcia

Termin realizacji

Zaawansowanie [%]

Projekt Budowlany

15 - 125

Dokumentacja wielobranżowa

Opracowanie PB

27.07.2020

30.09.2020

100%

Zatwierdzenie PB

30.09.2020

22.12.2020

100%

Wykonanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

126

ROŚ

Opracowanie Raportu ROŚ

15.09.2020

12.10.2020

100%

Uzgodnienie ROŚ

12.10.2020

22.12.2020

100%

Dokumentacja geodezyjna kartograficzna

134

Dokumentacja geodezyjna kartograficzna

Opracowanie Projektu Podziału Nieruchomości

08.10.2020

09.11.2020

100%

Zatwierdzenie Projektu Podziału Nieruchomości

10.11.2020

23.12.2020

110%

Decyzja ZRID

139

Decyzja ZRID

Złożenie wniosku o wydanie ZRID

23.12.2020

23.12.2020

100%

Uzyskanie decyzji ZRID

 -

30.06.2021

100%

Projekt Wykonawczy

 

146

 

Drogowa

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

90%

 

149

 

Mostowa

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

90%

 

152

 

Sanitarna

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

50%

 

155

 

Elektroenergetyczna

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

50%

 

158

 

Teletechniczna

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

50%

 

164

 

Zieleń

Opracowanie PW

31.01.2021

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

90%

 

167

 

Ochrona Środowiska

Opracowanie PW

23.12.2020

15.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

90%

 

170

 

Melioracje

Opracowanie PW

23.12.2020

18.03.2021

100%

Zatwierdzenie PW

 -

31.07.2021

100%

STWiOR

173

Wielobranżowa

Opracowanie STWiOR

01.10.2020

28.02.2021

100%

Zatwierdzenie STWiOR

15.10.2020

31.07.2021

90%

Przedmiar Robót

176

Wielobranżowa

Opracowanie PR

23.12.2020

30.04.2021

100%

Zatwierdzenie PR

 -

31.07.2021

0%