Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. Nazwa Siedziba

Data zgłoszenia projektu umowy

Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. Stump Franki Sp z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 09-06-2021 21-06-2021 23-06-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami DSM na odcinku 3+875 - 4+120.
2. TRANSTOM Tomasz Kęska ul. Dobrosławów 36, 22-680 Puławy 08-06-2021 21-06-2021 02-07-2021 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych obiektów w szczególności wraz z rozbiórką fundamentów, uporządkowaniem i wyrównaniem terenu, kompleksowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu gruzu pochodzącego z rozbiórek, likwidacja przyłączy do obiektów oraz kruszenie gruzu na potrzeby budowy do frakcji 0-63.
3. ANTEX II Sp. z o.o.

ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska

09-06-2021 21-06-2021 01-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku B od Węzła Bagienice do końca drogi GP zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym.
4. AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa 14-06-2021 24-06-2021 21-07-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego palami prefabrykowanymi żelbetowymi na odcinku trasy głównej od km 3+230 (MS/WS-4) do km 3+405 (WS-5) oraz pod drogą serwisową DD03 oraz zaprojektowanie i wykonanie pali żelbetowych dla posadowienia obiektów inżynierskich: WD2, MS/WS-4, MD4a, WS5, WS6, PZGd8.
5. P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów 17-06-2021 24-06-2021 05-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku A od km 0+000 do km 8+850 Węzła Bagienice zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Wykonawczym.
6. „DOBMEL” Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 6, 09-500 Gostynin 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem prac melioracyjnych,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
7. F.H.U. „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych  na nieczystości ciekłe,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.

 

Dalsi Podwykonawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.