W dniu 29.06.2021 r. na podstawie umowy nr O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11 z dnia 28.05.2020 r. został przekazany teren i Plac Budowy dla wykonania robót w ramach Kontraktu: "Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo".