W dniu 07.06.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 12 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w maju 2021r.