W dniu 08.02.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 8 w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem w miesiącu styczniu.