W dniu 21.11.2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 40 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w październiku 2023r.