W dniu 17.05.2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 34 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w kwietniu 2023r.