W dniu 31.01.2023 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 87. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.