W dniu 19.09.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 27 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w sierpniu 2022 r.