W dniu 25.07.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 25 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w czerwcu 2022 r.