W dniu 13.06.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 24 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w maju 2022 r.