W czwartek 09 czerwca 2022 r. na budowie drogi ekspresowej S16, odc. Borki Wielkie – Mrągowo, odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego – GDDKiA, Wykonawcy – firmy PORR S.A oraz Nadzoru - firmy MGGP S.A, udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów. O przebiegu realizacji budowy opowiadał Kierownik Budowy. Wizytujący odwiedzili między innymi DD3a oraz obiekt WS-7.  

Wizyta studyjna na budowie drogi ekspresowej S16, odc. Borki Wielkie - Mrągowo