W dniu 28.09.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 35. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.