W dniu 14.09.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 33. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych oraz omówienie Postępu Prac na kontrakcie.