W dniu 06.09.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 15 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w sierpniu 2021r.