W dniu 03.08.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 29. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych i przygotowanie Wykonawcy do rozpoczęcia Robót.