W dniu 09.08.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 14 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w lipcu 2021r.