W dniu 27.07.2021 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 28. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw projektowych i przygotowanie Wykonawcy do rozpoczęcia Robót.