W dniu 12.07.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 13 w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją kontraktu w czerwcu 2021r.