Dostawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. Thyssenkrupp Materials Poland S.A.  ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń
2020-12-16 2020-12-15 Dostawy stali zbrojeniowej ciętej i giętej oraz prostej w wiązkach o średnicach od 14 do 32 mm w ilości 300 ton
2. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. ul. Przemysłowa 28,
18-305 Szumowo
2021-01-05 2021-01-04 Dostawy kruszyw 0-31,5 C90/3; 0-31,5 C50/10 i 0-31,5 C50/30 oraz materiału do wymiany gruntów
3. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. ul. Przemysłowa 28,
18-305 Szumowo
2021-01-05 2021-01-04 Dostawy kruszyw do produkcji MMA
4. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki 2021-02-23 2021-02-23 Wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych: beton drogowy zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.05.01, beton do pali zgodnie z wymaganiami STWiORB D.02.01.01 M, beton mostowy zgodnie z wymaganiami STWiORB M.13.01.01 oraz STWiORB M.13.02.01, beton do pali CFA zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.03.02, beton do pali Franki zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.03.03 .

Dalsi Dostawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. -