Dostawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1. Thyssenkrupp Materials Poland S.A.  ul. Grudziądzka 159,87-100 Toruń 2020-12-16 2020-12-15 Dostawy stali zbrojeniowej ciętej i giętej oraz prostej w wiązkach o średnicach od 14 do 32 mm w ilości 300 ton .
2. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. ul. Przemysłowa 28,18-305 Szumowo 2021-01-05 2021-01-04 Dostawy kruszyw 0-31,5 C90/3; 0-31,5 C50/10 i 0-31,5 C50/30, materiału do wymiany gruntów, mieszanki na górną warstwę nasypu wg STWIORB D.2.03.01 oraz mieszanki na zasypki obiektów inżynieryjnych wg STWiORB M-11.01.04_rew.1.
3. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. ul. Przemysłowa 28,18-305 Szumowo 2021-01-05 2021-01-04 Dostawy kruszyw do produkcji MMA
4. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86,16-400 Suwałki 2021-02-23 2021-02-23 Wytworzenie i dostawa mieszanek betonowych: beton drogowy zgodnie z wymaganiami STWiORB D.04.05.01, beton do pali zgodnie z wymaganiami STWiORB D.02.01.01 M, beton mostowy zgodnie z wymaganiami STWiORB M.13.01.01 oraz STWiORB M.13.02.01, beton do pali CFA zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.03.02, beton do pali Franki zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.03.03 .
5. ROWIBUD Sp. z o.o ul. Daszyńskiego 308,44-151 Gliwice 2021-11-23 2021-11-22 Dostawa wpustów mostowych zgodnych z Specyfikacją Techniczną przedmiotu dostawy (M -16.01.01_wpusty; M - 16.01.03_odwodnienie hydroizolacji).
6. GEOINDEX Sp. z o.o. ul. Tarasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra  2021-11-23 2021-11-22 Dostawa maty bentonitowej GDA ActiMat N15W30.
7. Griltex Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 2021-12-01 2021-11-29 Dostawa maty drenażowej GXP Dren 7 w ilości 8.025 m2.
8. MACCAFERRI Polska  Sp. z o.o. ul. Płochocińska 19,03-191 Warszawa 2021-12-06 2021-12-02 Dostawa paneli betonowych dla potrzeb wykonania muru oporowego z gruntu zbrojonego wraz z systemowymi akcesoriami oraz wykonanie projektów technologicznych dla poszczególnych obiektów.
9. Zbych-Pol & Mobet         Sp. z o.o. ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno 2021-12-16 2021-12-13 Dostawa przepustów skrzynkowych prefabrykowanych oraz prefabrykowanych półek dla zwierząt.
10. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. ul. Przemysłowa 28,18-305 Szumowo 2021-12-21 2021-12-13 Dostawa żwiru 16-31,5 (warstwa filtracyjna pod fundamenty obiektów) w ilości 300 ton.
11. Anna Spółka z o.o. ul. Stalowa 5 10-420 Olsztyn 2022-01-24 2022-01-20

Dostawa ciętej i giętej stali zbrojeniowej oraz prostej w wiązkach oraz usługa cięcia i gięcia stali zbrojeniowej powierzonej przez Wykonawcę.

12.

ŻWIREK Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot Spółka Jawna

Brejdyny 68, 11-710 Piecki 2022-06-08 2022-06-08 Dostawa mieszanki kruszywa do warstwy mrozochronnej, mieszanki na górną warstwę nasypu oraz mieszanki na zasypki obiektów inżynieryjnych.
13. ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 2022-06-10 2022-06-08 Dostawa geotkaniny PES ULTIMATEX DJL 60, DJ 5 i DJ 10.
14. ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna 2022-06-13 2022-06-08 Dostawa geomembrany HDPE 0,5 MAX.
15. FUTURA Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8/122,  60-161 Poznań 2022-06-13 2022-06-06 Dostawa materiału na wykonanie górnej warstwy nasypu.
16. BLEIK LOGISTICK, Daniel Figarski ul. Olszynowa 14, 26-600 Radom 2022-06-22 2022-06-22 Dostawa schodów skarpowych oraz ścieku trapezowego.
17. FUTURA Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8/122,  60-161 Poznań 2022-06-27 2022-06-23 Dostawa mieszanki na zasypki mostowe oraz materiału na wykonanie górnej warstwy nasypu.
18. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice 2022-06-28 2022-06-23 Dostawa grysów 2/5, 4/8 i 8/11 z kopalni Nowa Ruda-Słupiec.
19. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 2022-07-07 2022-06-30 Wyprodukowanie i wydanie w miejscu wytworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych.
20. ALPIDA Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 20/86, 02-797 Warszawa

2022-07-07 2022-07-01 Dostawa krawężników kamiennych i kostki kamiennej.
21. POLOCHEM, Wojciech Misiurny ul. Dekabrystów 3, 44-100 Gliwice 2022-07-26 2022-07-26 Dostawa  środka adhezyjnego Wetfix.
22. Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 90-001 Łódź 2022-08-10 2022-08-08 Dostawa belek mostowych prefabrykowanych typu T.
23. KAMAL Sp. z o.o. ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz 2022-08-17 2022-08-16 Dostawa wyrobów betonowych (kostki brukowe, płyty chodnikowe, płyty ściekowe, krawężniki).
24. Bridger Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie 2022-08-26 2022-08-20 Dostawa prefabrykowanych gzymsów polimerobetonowych dla obiektów mostowych.
25. P.H.U. DRAGON, Iwona Łukaszuk Marianka 1b, 14-400 Pasłęk 2022-11-16 2022-11-10 Produkcja i dostawa taśm kauczukowo-asfaltowych PEBIT.
26. RBV Jarosław Andrzej Szurogajło
Spółka Komandytowa
ul.  Fabryczna 14, 65-410 Zielona Góra 2022-11-02 2022-11-21 Dostawa pyłu węgla brunatnego niskozasiarczonego.
27. Anna Spółka z o.o. ul. Stalowa 5, 10-420 Olsztyn 2022-11-28 2022-11-21 Dostawa ciętej i giętej stali zbrojeniowej oraz prostej w wiązkach.
28. OLAN Południe Spółka z o.o. ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 2022-11-28 2022-11-22 Dostawa soli drogowej.
29. Ulma Construccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów 2022-12-14 2022-12-13 Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów dla obiektów PZDdz-16 i WD-17 wraz z wykonaniem projektu technologicznego deskowań i/lub rusztowań oraz organizacją i wykonaniem ich transportu.
30. Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce 2022-12-19 2022-12-19 Dostawa amfibolitu z kopalni w Piławie Górnej.
31. GRANIT ZEN, Zenon Piekielny Morawa 8, 58-120 Jaroszów 2023-01-18 2023-01-18 Dostawa wyrobów kamiennych: krawężnik granit szary mostowy oraz ściek przykrawężnikowy.
32. BOSS19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo 2023-01-20 2023-01-19 Dostawa oleju napędowego EURODIESEL w szacunkowej ilości 295,00 m3 i tankowanie nim maszyn na terenie Budowy.
33. NOWOSTAL Sp. z o.o. Kanice 2a, 97-220 Rzeczyca 2023-02-21 2023-02-20 Dostawa gzymsów prefabrykowanych obiektu PZDg-8 (bez malowania).
34. RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawakiej 1920 r. 7b,
02-366 Warszawa
2023-03-13 2023-03-13 Dostawa środka stabilizującego VIATTOP Premium.
35. BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 2023-04-07 2023-04-06 Produkcja i sprzedaż mieszanek asfaltowych.
36. BEGRAN Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2023-04-17 2023-04-12 Dostawa kostki kamiennej klasy T2.
37. RBV Jarosław Andrzej Szurogajło
Spółka Komandytowa
ul. Fabryczna 14, 65-410 Zielona Góra 2023-04-19 2023-04-17 Dostawa pyłu węgla brunatnego niskozasiarczonego.
38. Budownictwo-W Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kielnieńska 138, 80-299 Gdańsk 2023-06-02 2023-06-01 Dostawa geomaty MACMAT R1-20 005.
39. VECO-BET Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 25,
05-300 Mińsk Mazowiecki
2023-07-19 2023-07-13 Dostawa ścieku skarpowego KPED 01.25.
40. CEMEX Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 2023-08-03 2023-08-01 Wytworzenie oraz dostawa betonu zwykłego wg PN-EN 206 + PN/B 06265 na mieszanki betonowe C35/45 XC4+XD3+XF2 W10 F200 o nasiąkliwości poniżej 4% (kapy).
41. S&P Polska Sp. z o.o. ul. Bydgoska 9, 82-200 Malbork 2023-08-17 2023-08-11 Dostawa geosiatki Carbophalt G.
42. P.H.U. DRAGON, Iwona Łukaszuk Marianka 1b, 14-400 Pasłęk 2023-08-17 2023-08-11 Dostawa mleczka wapiennego.
43. SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice 2023-08-18 2023-08-18 Kompletna dostaw elementów systemowego ogrodzenia wraz z furtkami i bramami w zakresie zgodnym z dokumentacją kontraktową.

Dalsi Dostawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zawarcia umowy
(lub dokonania zlecenia)
Zakres
1.

DMP Industry Sp z o.o. Sp. k.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Kędzierzyńska 17a/206,41-902 Bytom 2021-10-11 2021-10-04 Dostawa rur izolowanych oraz łuków indukcyjnych giętych na potrzeby przebudowy sieci gazowych.
2.

Anna Spółka z o.o.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy Stump Franki Sp. z o.o.)

ul. Stalowa 5, 10-420 Olsztyn 2021-11-04 2021-11-02 Wytworzenie z własnych surowców oraz dostawa na plac budowy koszy zbrojeniowych pali CFA fi800 w ilości 166 szt. o szacunkowym łącznym tonażu 129.546 kg.
3.

Ulma Construccion Polska S.A.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy JTS Construction Sp. z o.o.)

Koszajec 50, 05-840 Brwinów 2021-11-09 2021-11-05 Dostawa oraz najem systemów deskowań i rusztowań obiektów mostowych wraz z wykonaniem ich projektów.
4.

HTI BP Sp. z o.o. CENTRUM Sp. k.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy "DOBMEL" Sp. z o.o.)

ul. Papiernicza 5, 92-312 Łódź 2021-11-24 2021-11-19 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem prac melioracyjnych.
5.

Bohamet-Armatura       Sp. z o.o.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U "Krzyś" Krzysztof Wiśniewski)

 

ul. Kościelna 2, Ciele, 86-005 Białe Błota 2021-12-20 2021-12-18 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
6.

RUREX Sp. z o.o.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U "Krzyś" Krzysztof Wiśniewski)

ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz 2021-12-20 2021-12-18 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
7.

GRAMI BIS, Grażyna Maria Mirkowska


(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U. "Krzyś" Krzysztof Wiśniewski)

ul. Malinowa 16, 18-400 Konarzyce 2022-01-19 2022-01-12 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe: folia na zbiorniki.
8.

HTI BP Sp. z o.o. Północ Sp.k.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U. "Krzyś" Krzysztof Wiśniewski)

ul. Przywidzka 4, 80-174 Gdańsk 2022-01-19 2022-01-12 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe: prefabrykaty betonowe (studnie, wyloty, wpusty, osadniki).
9.

TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy P.H.U.B. Piotr Pawlica)

ul. Suwalska 6a,11-500 Giżycko

2022-03-07 2022-03-02 Dostawa materiału (piasek) przeznaczonego na nasypy i wymiany gruntu.
10. Lafarge Cement S.A.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy Stump Franki Sp. z o.o.)
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz 2022-03-30 2022-03-29 Wytworzenie z własnych surowców i dostawa na plac budowy cementu luzem CEM II B-V 32,5 R o szacunkowej wadze 1.460 t.
11.

HTI-BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy Inżynieria Polska Sp. z o.o.)

ul. Cieślewskich 44,203-017 Warszawa 2022-04-05 2022-04-01 Dostawa przepustów drogowych.
12.

HTI-BP Sp. z o.o. Warszawa Sp. k

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy Inżynieria Polska Sp. z o.o.)

ul. Cieślewskich 44,203-017 Warszawa 2022-04-05 2022-04-01 Dostawa rur drenarskich dwuściennych Magnum PEHD.
13.

     Thomas Cementy          Sp. z o.o.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy Stump Franki Sp. z o.o.)

ul. Zawodzie 20A, 02-981 Warszawa 2022-04-13 2022-04-11 Wytworzenie z własnych surowców i dostawa na plac budowy cementu luzem CEM II B-V 32,5 R
14.

EMP, Emilia Prokopiuk    

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U. ,,KRZYŚ'' Krzysztof Wiśniewski)

Sienkiewicze 51,16-070 Sienkiewicze 2022-04-27 2022-04-25 Dostawa Geomembrany GeoEco 1,5 mm G/G 5,30x100 .
15.

CEMEX Polska Sp. z o.o.

(Dalszy Dostawca Dostawcy KRUSZBET S.A)

ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa

2022-05-10 2022-05-10 Dostawa betonu C30/37 w ilości 500 m3.
16.

INSTALNOVA Grupa SBS K. Borkowski Sp.K.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U ,,KRZYŚ'' Krzysztof Wiśniewski)

ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek 2022-05-12 2022-05-11 Dostawa materiałów na potrzeby robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych.
19.

KAMAL Sp. z o.o. 

  (Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U ,,KRZYŚ'' Krzysztof Wiśniewski)

ul. Kamienna 74,85-726 Bydgoszcz 2022-05-25 2022-05-19 Dostawa płyt ażurowych 60x40x12 szarych w ilości całkowitej 28 932 m2 i płyt chodnikowych 50x50x7 szarych w ilości całkowitej 1 005 m2.
20.

ŻWIREK Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot    Sp. J.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy F.H.U ,,KRZYŚ'' Krzysztof Wiśniewski)

Brejdyny 68, 11-710 Piecki 2022-05-25 2022-05-23 Dostawa piasku 0/4.
21.

PERI Polska Sp. z o.o.

(Dalszy Dostawca Podwykonawcy
BUDREN S.A.)

ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin 2023-01-09 2023-01-04 Dostawa, dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań (szalunków, rusztowań) systemu PERI dla obiektów
WS-5, WD-9 i WS-4.