Przegląd KRZ Tom I

Trwa przegląd przez Inżyniera Koncepcji Rozwiązań Zamiennych - Tom I: Projekt Zagospodarowania Terenu. Inżynier przekazał Wykonawcy swoje uwagi i oczekuje na stanowisko Projektanta.

Rada Budowy nr 1

W dniu 09.07.2020 r. miała miejsce Rada Budowy nr 1: Tematem spotkania było omówienie działań Wykonawcy w poprzednim okresie sprawozdawczym (czerwiec br.) oraz omówienie planu działań Wykonawcy w lipcu 2020 roku. W planowanym okresie (tj.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 08.07.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 1: tematem spotkania było omówienie Koncepcji Rozwiązań Zamiennych (KRZ), złożonej przez Wykonawcę dnia 03.07.2020. Jest to rewizja KRZ złożona przez Wykonawcę dnia 15.06.2020 r.